ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอความกรุณาติดต่อผู้รับผิดชอบตาม e-mail address ด้านล่าง , Due to current covid-19 pandemic, please kindly contact case handler via e-mail

Latest announcement

Thai products take measures

Date subject Country
15 มี.ค. 2564 เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ เหล็กลวดคาร์บอนต่ำที่เจือธาตุอื่น เหล็กลวดคาร์บอนสำหรับย้ำหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็น และเหล็กลวดคาร์บอนสำหรับงานย้ำหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็นที่เจือธาตุอื่น สาธารณรัฐประชาชนจีน
15 มี.ค. 2564 เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ เหล็กลวดคาร์บอนต่ำที่เจือธาตุอื่น เหล็กลวดคาร์บอนสำหรับย้ำหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็น และเหล็กลวดคาร์บอนสำหรับงานย้ำหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็นที่เจือธาตุอื่น สาธารณรัฐประชาชนจีน
15 มี.ค. 2564 เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ เหล็กลวดคาร์บอนต่ำที่เจือธาตุอื่น เหล็กลวดคาร์บอนสำหรับย้ำหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็น และเหล็กลวดคาร์บอนสำหรับงานย้ำหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็นที่เจือธาตุอื่น สาธารณรัฐประชาชนจีน

Thai products being used

Date subject Country
05 พ.ค. 2564 ท่อเหล็ก (Circular Welded Carbon Steel Pipe & Tubes) สหรัฐอเมริกา
01 เม.ย. 2564 หนังยางรัดของ (Rubber Bands) สหรัฐอเมริกา
01 เม.ย. 2564 กรดซิทริกและเกลือซิเทรต (Citric Acid and Certain Citrate Salts) สหรัฐอเมริกา

News and Events