ประกาศล่าสุด

สินค้าที่ไทยใช้มาตรการ

วันที่ เรื่อง ประเทศ
02 มิ.ย. 2566 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
02 มิ.ย. 2566 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
02 มิ.ย. 2566 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน สาธารณรัฐตุรกี

สินค้าที่ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ เรื่อง ประเทศ
28 ก.ค 2566 Nylon Film สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
22 ก.ค 2566 Yarn (Other than sewing thread) of Synthetic and Artificial Staple Fibres สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
22 พ.ค. 2566 Curtains (Including Drapes), Interior Blinds, Bed Valances, and Other Furnishing Articles (ไทยได้รับการยกเว้นจากการบังคับใช้มาตรการปกป้อง) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ข่าวและกิจกรรม