ประกาศล่าสุด

สินค้าที่ไทยใช้มาตรการ

สินค้าที่ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ เรื่อง ประเทศ
30 ก.ค 2563 Solar Cells whether or not assembled in modules or panels สาธารณรัฐอินเดีย
27 ก.ค 2563 Hollow Structural Section เครือรัฐออสเตรเลีย
27 ก.ค 2563 Hollow Structural Section เครือรัฐออสเตรเลีย

ข่าวและกิจกรรม