ประกาศล่าสุด

สินค้าที่ไทยใช้มาตรการ

วันที่ เรื่อง ประเทศ
17 ก.ย. 2565 หลอดและท่อทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม สาธารณรัฐประชาชนจีน
17 ก.ย. 2565 หลอดและท่อทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม ไต้หวัน
17 ก.ย. 2565 หลอดและท่อทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สินค้าที่ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ เรื่อง ประเทศ
14 ก.ย. 2565 Biaxially Oriented Polyamide Film สาธารณรัฐเกาหลี
31 ส.ค. 2565 น้ำตาล สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
31 ส.ค. 2565 น้ำตาล สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ข่าวและกิจกรรม