ประกาศล่าสุด

สินค้าที่ไทยใช้มาตรการ

สินค้าที่ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ เรื่อง ประเทศ
15 ส.ค. 2562 Float Glass สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
05 ส.ค. 2562 Biaxially Oriented Polypropylene (“BOPP”) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
19 ก.ค 2562 Hot Rolled Structural Steel Sections เครือรัฐออสเตรเลีย

ข่าวและกิจกรรม

NEW