ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอความกรุณาติดต่อผู้รับผิดชอบตาม e-mail address ด้านล่าง , Due to current covid-19 pandemic, please kindly contact case handler via e-mail

ประกาศล่าสุด

สินค้าที่ไทยใช้มาตรการ

สินค้าที่ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ เรื่อง ประเทศ
14 พ.ค. 2565 กรดซิทริกและเกลือซิเทรต (Citric Acid and Certain Citrate Salts) สหรัฐอเมริกา
13 พ.ค. 2565 ท่อเหล็ก (Circular Welded Carbon Steel Pipe & Tubes) สหรัฐอเมริกา
02 พ.ค. 2565 สินค้าฟูก (Mattress) สหรัฐอเมริกา

ข่าวและกิจกรรม