ประกาศล่าสุด

สินค้าที่ไทยใช้มาตรการ

วันที่ เรื่อง ประเทศ
16 ก.ย. 2566 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนเจืออัลลอย สาธารณรัฐประชาชนจีน
20 ก.ค 2566 หลอดและท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า สาธารณรัฐประชาชนจีน
20 ก.ค 2566 หลอดและท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า สาธารณรัฐเกาหลี

สินค้าที่ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ เรื่อง ประเทศ
11 ก.ย. 2566 Fructose Syrup สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
05 ก.ย. 2566 พรมปูพื้น (Carpets and Other Textile Floor Coverings) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
05 ก.ย. 2566 พรมปูพื้น (Carpets and Other Textile Floor Coverings) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ข่าวและกิจกรรม