ประกาศล่าสุด

ข่าวและกิจกรรม

NEW
เปิดการทบทวนอัตราอากร AD สินค้า PPGI/ PPGL จากเวียดนาม ของบริษัท Hoa Sen Group

เปิดการทบทวนอัตราอากร AD สินค้า PPGI/ PPGL จากเวียดนาม ของบริษัท Hoa Sen Group ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2561

Download คู่มือมาตรการ AD : สนทนาตอบโต้การทุ่มตลาด

เชิญดาวน์โหลด ไฟล์คู่มือมาตรการ AD "สนทนาตอบโต้การทุ่มตลาด"

NEW
เปิดการทบทวนความจำเป็นเพื่อขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่น ๆ ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพิ่มขึ้น

กรมการค้าต่างประเทศเปิดการทบทวนความจำเป็นเพื่อขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่น ๆ ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพิ่มขึ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถดาวน์โหลดแบบสอบถามและส่งกลับมาที่กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า ภายในวันที่ ....

HOT