ประกาศล่าสุด

สินค้าที่ไทยใช้มาตรการ

สินค้าที่ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ เรื่อง ประเทศ
21 ก.พ. 2562 Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Sheet for Solar Module สาธารณรัฐอินเดีย
20 ก.พ. 2562 สับปะรดกระป๋อง เครือรัฐออสเตรเลีย
11 ก.พ. 2562 หม้อแปลงไฟฟ้า เครือรัฐออสเตรเลีย

ข่าวและกิจกรรม

NEW
เปิดการทบทวนอัตราอากร AD สินค้า PPGI/ PPGL จากเวียดนาม ของบริษัท Hoa Sen Group

เปิดการทบทวนอัตราอากร AD สินค้า PPGI/ PPGL จากเวียดนาม ของบริษัท Hoa Sen Group ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2561

Download คู่มือมาตรการ AD : สนทนาตอบโต้การทุ่มตลาด

เชิญดาวน์โหลด ไฟล์คู่มือมาตรการ AD "สนทนาตอบโต้การทุ่มตลาด"

NEW
เปิดการทบทวนความจำเป็นเพื่อขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่น ๆ ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพิ่มขึ้น

กรมการค้าต่างประเทศเปิดการทบทวนความจำเป็นเพื่อขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่น ๆ ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพิ่มขึ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถดาวน์โหลดแบบสอบถามและส่งกลับมาที่กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า ภายในวันที่ ....

HOT