ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอความกรุณาติดต่อผู้รับผิดชอบตาม e-mail address ด้านล่าง , Due to current covid-19 pandemic, please kindly contact case handler via e-mail

ประกาศล่าสุด

สินค้าที่ไทยใช้มาตรการ

วันที่ เรื่อง ประเทศ
25 มิ.ย. 2564 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและไม่เป็นม้วน ญี่ปุ่น
25 มิ.ย. 2564 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและไม่เป็นม้วน สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
25 มิ.ย. 2564 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและไม่เป็นม้วน สหพันธรัฐรัสเซีย

สินค้าที่ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ เรื่อง ประเทศ
14 พ.ค. 3108 กรดซิทริกและเกลือซิเทรต (Citric Acid and Certain Citrate Salts) สหรัฐอเมริกา
02 ส.ค. 2564 ถังแก๊ส (Steel Propane Cylinders) สหรัฐอเมริกา
02 ส.ค. 2564 ถุงพลาสติกชนิดใช้หิ้ว (Polyethylene Retail Carrier Bags) สหรัฐอเมริกา

ข่าวและกิจกรรม