ประกาศล่าสุด

สินค้าที่ไทยใช้มาตรการ

วันที่ เรื่อง ประเทศ
02 ก.พ. 2566 เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
02 ก.พ. 2566 เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
02 ก.พ. 2566 เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สินค้าที่ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ เรื่อง ประเทศ
05 ม.ค. 2566 ลวดเหล็กแรงดึงสูง (Prestressed Concrete Steel Wire and Strand) สหรัฐอเมริกา
09 พ.ย. 2565 Solar Cells whether or not assembled into modules or panels สาธารณรัฐอินเดีย
28 ต.ค. 2565 High-Density Polyethylene (HDPE) pellets and granules สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ข่าวและกิจกรรม