ประกาศล่าสุด

สินค้าที่ไทยใช้มาตรการ

วันที่ เรื่อง ประเทศ
24 ก.พ. 2564 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและไม่เป็นม้วน ญี่ปุ่น
24 ก.พ. 2564 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและไม่เป็นม้วน สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
24 ก.พ. 2564 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและไม่เป็นม้วน สหพันธรัฐรัสเซีย

สินค้าที่ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ เรื่อง ประเทศ
05 พ.ค. 2564 ท่อเหล็ก (Circular Welded Carbon Steel Pipe & Tubes) สหรัฐอเมริกา
16 ก.พ. 2564 น้ำตาล สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
16 ก.พ. 2564 น้ำตาล สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ข่าวและกิจกรรม