มาตรการ AD

รายการสินค้า สินค้าที่ไทยถูกใช้มาตรการ

เรียงตาม

AD2033 PET film (Polyethylene - terephthalate)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐเกาหลี

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 24 ธ.ค. 2564

AD2211 Phenol

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 28 เม.ย. 2564

AD2086 Phthalic Anhydride (PAN)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 19 พ.ค. 2564

AD2012 Plain Gypsum Plaster Boards

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 19 พ.ค. 2561

AD2006 Plain Medium Density Fibre Board

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 08 ม.ค. 2564

AD2085 Plain Medium Density Fibre Board having thickness less than 6 mm

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 20 ก.ค 2564

AD2010 Poly Vinyl Chloride (PVC) Paste/ Emulsion Resin

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 26 มิ.ย. 2559

AD2067 Polyester partially oriented yarn: POY

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐตุรกี

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 25 ก.พ. 2560

AD2228 Polyester Staple Fiber

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 04 ก.พ. 2565

AD2020 Polyester Staple Fibre

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 25 ม.ค. 2561

AD2065 Polyester Textured Yarn

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐตุรกี

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 15 พ.ค. 2558

AD2044 Polyethylene terephthalate

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอาร์เจนตินา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 04 เม.ย. 2559

AD2051 Polyformaldehyde Copolymer หรือ Polyoxymethylene Copolymer หรือ Copolymer-type Acetal Resin หรือ Acetal Copolymer (POM Copolymer)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐประชาชนจีน

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 24 ก.ย. 2559

AD2002 Polyvinyl Chloride (PVC) Suspension Grade Resin

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 18 ก.ค 2019

AD2048 Polyvinyl Chloride (Suspension Grade)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 08 มิ.ย. 2565

AD2014 Purified Terephthalic Acid (PTA)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 28 มิ.ย. 2562

AD2021 Saturated Fatty Alcohols

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 03 ก.พ. 2565

AD2230 Solar Cells whether or not assembled into modules or panels

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 09 พ.ย. 2565

AD2063 Staple Fiber Yarn

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐตุรกี

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 18 ต.ค. 2555

AD2082 Steel Reinforcing Bar

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : เครือรัฐออสเตรเลีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 06 มี.ค. 2561

AD2017 Styrene Butadiene Rubber of 1500 series and 1700 series (สไตรีน บิวทาไดอิน คือยางสังเคราะห์)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 28 ต.ค. 2565

AD2236 Synthetic Grade Zeolite 4A

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 30 ก.ย. 2565

AD2049 Terephthalic Acid

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐประชาชนจีน

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 11 ส.ค. 2559

AD2154 Uncoated Copier Paper

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 30 ต.ค. 2561

AD2062 Vulcanized rubber thread

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐตุรกี

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 29 พ.ย. 2554

AD2069 Welded Stainless Steel Pressure Pipe

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 21 ก.ค 2557

AD2068 กรดซิทริกและเกลือซิเทรต (Citric Acid and Certain Citrate Salts)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 25 ก.ค 2561

AD2077 กระจกโฟลต

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : เครือรัฐออสเตรเลีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 06 ต.ค. 2564

AD2081 กระดาษ A4

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : เครือรัฐออสเตรเลีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 30 มี.ค. 2564

AD2070 กุ้งแช่แข็ง (Certain Frozen Wamwater Shrimp)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 20 ธ.ค. 2547

AD2025 เกลียวข้อต่อท่อของเหล็กหล่ออบเหนียว

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหภาพยุโรป

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 16 ก.พ. 2555

AD2188 ไกลซีน (Glycine)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 05 ส.ค. 2562

AD2075 ข้อต่อท่อเหล็กชนิดแบบต่อชนเชื่อม (Carbon Steel Butt - Weld Pipe Fittings)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 11 พ.ค. 2535

AD2024 ข้าวโพดหวานกระป๋อง

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหภาพยุโรป

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 14 ก.พ. 2556

AD2043 เครื่องปรับอากาศชนิด Compact Type (Air Condition)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอาร์เจนตินา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 08 ก.ค 2557

AD2246 ชั้นวางของเหล็กอเนกประสงค์

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 01 พ.ค. 2566

AD2233 ตะปู

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 07 ม.ค. 2565

AD2023 ตู้เย็น

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : ราชอาณาจักรโมร็อกโก

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 21 มี.ค. 2559

AD2189 ถังแก๊ส (Steel Propane Cylinders)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 09 ส.ค. 2562

AD2071 ถุงพลาสติกชนิดใช้หิ้ว (Polyethylene Retail Carrier Bags)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 15 ก.ค 2547

AD2074 ท่อเหล็ก (Circular Welded Carbon Steel Pipe & Tubes)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 11 มี.ค. 2529

AD2058 ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม ประเภท Austenitic ชนิดเชื่อมตะเข็บ(Austenitic Stainless Steel Pipes with Seam)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 24 เม.ย. 2560

AD2217 น้ำตาล

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 15 มิ.ย. 2564

AD2026 ผ้าทอทำด้วยใยแก้ว

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหภาพยุโรป

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 09 ส.ค. 2559

AD2059 ผ้าผืนทำด้วยด้ายสังเคราะห์ (Synthctic Filament Textile)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐตุรกี

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 24 ก.ค 2556

AD2196 แผ่นใยไม้อัด (MDF)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 16 เม.ย. 2562

AD2197 พลาสติกประเภทพอลิเอทิลีนที่มีค่าความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : เครือรัฐออสเตรเลีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 28 ก.พ. 2563

AD2170 ฟีนอล

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐประชาชนจีน

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 26 มี.ค. 2561

AD2053 เม็ดพลาสติกประเภทโพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 29 ธ.ค. 2554

AD2042 ยางนอกรถจักรยาน(New Pneumatic Tries)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอาร์เจนตินา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 18 ก.ย. 2557