มาตรการ AD

รายการสินค้า สินค้าที่ไทยถูกใช้มาตรการ

เรียงตาม

AD2054 ยางนอกรถจักรยานยนต์ (Tires for Motorbikes)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 25 มิ.ย. 2555

AD2061 ยางรถจักรยาน

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐตุรกี

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 27 ก.ค 2557

AD2057 ยางรถบรรทุกและรถบัสขนาด 20 22 และ 22.5 นิ้ว

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 07 มิ.ย. 2556

AD2056 ยางรถยนต์ (Tire for cars)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 20 ก.ค 2555

AD2027 รถลากพาเล็ท (Hand Pallet Trucks)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหภาพยุโรป

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 12 ต.ค. 2559

AD2072 ลวดเหล็กแรงดึงสูง (Prestressed Concrete Steel Wire and Strand)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 28 ม.ค. 2547

AD2045 ลูกเทนนิส (Tennis Balls)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอาร์เจนตินา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 24 ก.พ. 2558

AD2076 สับปะรดกระป๋อง

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : เครือรัฐออสเตรเลีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 12 ก.ย. 2559

AD2029 สินค้าท่อเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมัน (Certain Oil Country Tubular Goods)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : แคนาดา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 21 ส.ค. 2557

AD2213 สินค้าฟูก (Mattress)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 14 พ.ค. 2564

AD2215 สินค้ายางรถยนต์โดยสารและรถบรรทุกขนาดเล็ก (Passenger Vehicle and Light Truck Tires)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 19 พ.ค. 2563

AD2030 สินค้าโลหะซิลิคอน (Certain Silicon Metal)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : แคนาดา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 02 พ.ย. 2560

AD2229 สินค้าวัสดุที่ใช้ในการเชื่อม (Welding Material)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 15 พ.ค. 2566

AD2225 สินค้าเส้นใยโพลีเอสเตอร์ (Polyester Textured Yarn)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 03 พ.ย. 2563

AD2035 เส้นใยเซลลูโลสเสริมบนแผ่นซีเมนต์ (Cellulose fibre reinforced cement flat and pattern sheets)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : มาเลเซีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 20 ก.ย. 2562

AD2060 เส้นใยสังเคราะห์ชนิดสั้น (PSF)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐตุรกี

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 26 มี.ค. 2557

AD2186 หนังยางรัดของ (Rubber Bands)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 07 มี.ค. 2562

AD2078 หม้อแปลงไฟฟ้า (Power Transformer)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : เครือรัฐออสเตรเลีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 01 พ.ย. 2562

AD2073 เหล็กแผ่นรีดร้อน (Certain Hot - Rolled Carbon Steel Flat Products)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 29 พ.ย. 2544

AD2037 เหล็กรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Coil)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 02 เม.ย. 2562

AD2083 อะลูมิเนียมเส้นหน้าตัด

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : เครือรัฐออสเตรเลีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 19 พ.ย. 2560

AD2171 แอมโมเนียมไนเตรท

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : เครือรัฐออสเตรเลีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 29 พ.ค. 2562