มาตรการ AD

รายการสินค้า สินค้าที่ไทยใช้มาตรการ

เรียงตาม

AD1006 กรดซิทริก

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : สาธารณรัฐประชาชนจีน

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 17 ม.ค. 2563

AD1009 กรดไนตริก

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : สาธารณรัฐเกาหลี

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 07 มี.ค. 2548

AD1036 กระจกโฟลดใสและสี

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 20 ธ.ค. 2545

AD1021 กระดาษและกระดาษแข็งเคลือบ

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน สาธารณรัฐประชาชนจีน

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 13 ก.ค 2555

AD1017 กระเบื้องปูพื้น

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : สาธารณรัฐประชาชนจีน

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 30 พ.ค. 2560

AD1999 กระเบื้องปูพื้น

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : ราชอาณาจักรไทย

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 16 มิ.ย. 2564

AD1041 เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำจากเมลามีน

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : สาธารณรัฐประชาชนจีน

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 29 พ.ย. 2560

AD1016 โซเดียมไตรโพลิฟอสเฟตหรือ โซเดียมไตรฟอสเฟต

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : สาธารณรัฐประชาชนจีน

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 09 ธ.ค. 2558

AD1012 บล็อกแก้ว

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : สาธารณรัฐเช็ก

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 14 ม.ค. 2552

AD1011 บล็อกแก้วชนิดใส

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : สาธารณรัฐประชาชนจีน

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 15 ส.ค. 2550

AD1010 บล็อกแก้วชนิดใส

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 06 มิ.ย. 2551

AD1015 ผ้าทอที่ทำด้วยฝ้ายและผ้าทอที่ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : สาธารณรัฐประชาชนจีน

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 14 ม.ค. 2552

AD1003 ฟทาลิกแอนด์ไฮไดรด์

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : ญี่ปุ่น สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 08 ส.ค. 2546

AD1045 ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ไบแอคเซียลลี ออเรียนเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) เกรดทั่วไป

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 09 มี.ค. 2565

AD1019 ยางในชนิดที่ใช้กับรถจักรยานยนต์

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : สาธารณรัฐประชาชนจีน

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 29 พ.ย. 2555

AD1034 ลวดเหล็กกล้าเคลือบด้วยทองแดงเจือชนิดที่ใช้ผลิตยางนอกชนิดอัดลม (ลวดขอบยาง)

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : สาธารณรัฐประชาชนจีน

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 14 มี.ค. 2559

AD1014 สังกะสีออกไซด์

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : สาธารณรัฐประชาชนจีน

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 15 ส.ค. 2550

AD1039 สินค้าหลอดหรือท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 12 ก.พ. 2563

AD1044 สินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหภาพยุโรป

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 13 พ.ย. 2564

AD1043 สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : สาธารณรัฐประชาชนจีน

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 21 เม.ย. 2563

AD1048 สินค้าอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : สาธารณรัฐประชาชนจีน

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 03 ธ.ค. 2564

AD1008 หลอดภาพโทรทัศน์สี

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : มาเลเซีย

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 29 ต.ค. 2550

AD1028 หลอดและท่อทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐเกาหลี

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 17 ก.ย. 2565

AD1032 หลอดและท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 19 ก.ค 2565

AD1047 เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น ชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 02 มิ.ย. 2564

AD1024 เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น ชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : สาธารณรัฐประชาชนจีน

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 03 ธ.ค. 2562

AD1004 เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น ชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สหภาพยุโรป ไต้หวัน

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 24 มี.ค. 2558

AD1001 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว H

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : สาธารณรัฐประชาชนจีน

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 30 ต.ค. 2555

AD1038 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว H

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : สาธารณรัฐโปแลนด์

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 24 ก.ย. 2546

AD1037 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว H

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : สาธารณรัฐเกาหลี

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 20 ธ.ค. 2545

AD1212 เหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน สหภาพยุโรป สาธารณรัฐเกาหลี

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 12 พ.ย. 2564

AD1029 เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 24 มี.ค. 2560

AD1023 เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสีและเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 09 ม.ค. 2558

AD1035 เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 07 มี.ค. 2561

AD1025 เหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ไต้หวัน

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 01 ม.ค. 2558

AD1002 เหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน แผ่นตัด และแผ่นแถบ

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอาร์เจนตินา สหพันธรัฐรัสเซีย

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 24 ม.ค. 2546

AD1022 เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 09 ม.ค. 2562

AD1030 เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 24 มี.ค. 2560

AD1042 เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 17 ต.ค. 2562

AD1020 เหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : สาธารณรัฐประชาชนจีน

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 12 ธ.ค. 2561

AD1046 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 30 พ.ย. 2564

AD1040 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 22 ก.พ. 2562

AD1031 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สาธารณรัฐตุรกี

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 15 พ.ค. 2560

AD1018 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 22 มิ.ย. 2560

AD1005 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและไม่เป็นม้วน

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : ญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐเวเนซุเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก โรมาเนีย ไต้หวัน

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 08 มิ.ย. 2564

AD1033 เหล็กแผ่นรีดร้อนล้างกรดและเคลือบน้ำมันชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : สาธารณรัฐเกาหลี

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 01 ส.ค. 2560

AD1007 เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : ยูเครน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 20 ส.ค. 2547

AD1027 เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ เหล็กลวดคาร์บอนต่ำที่เจือธาตุอื่น เหล็กลวดคาร์บอนสำหรับย้ำหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็น และเหล็กลวดคาร์บอนสำหรับงานย้ำหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็นที่เจือธาตุอื่น

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : สาธารณรัฐประชาชนจีน

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 09 มี.ค. 2559

AD1013 เหล็กลวดคาร์บอนสูง

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 29 ต.ค. 2550

AD1026 เหล็กลวดคาร์บอนสูงรวมถึงเหล็กลวดคาร์บอนสูงที่เจือธาตุอื่น

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : สาธารณรัฐประชาชนจีน

AD | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 15 ก.ย. 2563