มาตรการ SG

รายการสินค้า สินค้าที่ไทยถูกใช้มาตรการ

เรียงตาม

SG2045 Aluminum Foil (ไทยได้รับการยกเว้นจากการบังคับใช้มาตรการ)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 24 ต.ค. 2562

SG2075 Aluminum Zinc (GL) Sheets, Coils and Strips

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 24 ก.ย. 2564

SG2007 ceramic tiles

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐตูนิเซีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 14 ก.ค 2558

SG2073 Certain semi-finished and finished products of alloy and non-alloy steel (ไทยได้รับการยกเว้นจากการบังคับใช้มาตรการปกป้อง)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 21 มี.ค. 2566

SG2070 Certain Steel Products

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : แคนาดา

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 10 พ.ย. 2562

SG2068 Curtains (Including Drapes), Interior Blinds, Bed Valances, and Other Furnishing Articles (ไทยได้รับการยกเว้นจากการบังคับใช้มาตรการปกป้อง)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 22 พ.ค. 2566

SG2051 Evaporators

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 06 ม.ค. 2563

SG2067 Fabrics (ไทยได้รับการยกเว้นจากการบังคับใช้มาตรการปกป้อง)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 27 พ.ค. 2563

SG2004 Flat-Rolled Products of Iron, Non-Alloy Steel, Trailers and Semi-Trailers

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐแซมเบีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 10 ก.ค 2558

SG2011 Flexible Porous Plates, Blocks and Sheets of Polyurethane Foams

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : ยูเครน

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 07 ก.ค 2558

SG2048 Float Glass

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 17 ก.ค 2563

SG2069 Fructose Syrup

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 09 ก.ย. 2563

SG2076 Galvanized Iron (GI) Sheets, Coils and Strips

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 24 ก.ย. 2564

SG2006 Glass Bottles

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐตูนิเซีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 30 ก.ย. 2557

SG2078 High-Density Polyethylene (HDPE) pellets and granules

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 30 ก.ย. 2565

SG2001 Hot-rolled flat products of non-alloy and other alloy steel in coils of a width of 600 mm or more

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 27 ก.ค 2558

SG2079 Linear Low-Density Polyethylene (LLDPE) pellets and granules

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 03 มิ.ย. 2565

SG2095 Low Ash Metallurgical Coke

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 30 มิ.ย. 2566

SG2086 LPG Steel Cylinders

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 29 มี.ค. 2566

SG2005 Medium density fibreboard, MDF

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐตูนิเซีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 30 ก.ย. 2557

SG2052 Phenol

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 13 เม.ย. 2563

SG2015 Pneumatic Tyres

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐตุรกี

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 06 เม.ย. 2560

SG2014 Polyethylene terephthalate

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐตุรกี

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ :

SG2077 Prepainted Galvanized Iron (PPGI) and Prepainted Aluminum Zinc (PPGL)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 24 ก.ย. 2564

SG2003 Prepared additives for cements, mortars or concretes (chemical plasticizers)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : ราชอาณาจักรบาห์เรน

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 20 ก.ย. 2560

SG2085 PVC Suspension Resins with Residual VCM above 2 PPM

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 15 พ.ค. 2566

SG2054 Single Mode Optical Fibre

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 21 ก.ย. 2562

SG2072 Solar Cells whether or not assembled in modules or panels

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 18 ก.ค 2563

SG2012 Sulfuric acid and oleum

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : ยูเครน

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 10 ส.ค. 2560

SG2064 Yarn (Other than sewing thread) of Synthetic and Artificial Staple Fibres

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 22 พ.ค. 2566

SG2008 กระดาษ (Testliner Board)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 22 ก.ย. 2559

SG2080 กระเบื้องปูพื้นและติดผนัง

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : มาเลเซีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 15 ม.ค. 2564

SG2013 น้ำตาล

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐประชาชนจีน

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 22 พ.ค. 2560

SG2047 ปูนซีเมนต์ (Cement)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 26 ก.ย. 2562

SG2016 แปรงสีฟัน (Toothbrushes)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐตุรกี

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 22 เม.ย. 2560

SG2009 ผงชูรส (Monosodium Glutamate)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 23 มี.ค. 2559

SG2074 พรมปูพื้น (Carpets and Other Textile Floor Coverings)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 17 ก.พ. 2564

SG2082 ยานยนต์ (Motor Vehicles)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 06 ส.ค. 2564

SG2087 สินค้ากลุ่มเหล็ก 28 กลุ่มสินค้า

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหภาพยุโรป

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 24 มิ.ย. 2564

SG2090 สินค้ากลุ่มเหล็กจำนวน 15 กลุ่มสินค้า

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 05 เม.ย. 2566

SG2017 สินค้าเครื่องซักผ้าและส่วนประกอบเครื่องซักผ้าบางรายการ

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 05 มิ.ย. 2560

SG2018 สินค้าเซลล์แสงอาทิตย์

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 05 มิ.ย. 2560

SG2002 เส้นใยสังเคราะห์

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 30 ก.ย. 2552