ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ เปิดโอกาสให้ยื่นขอทบทวนอัตราอากร AD และ CVD ประจำปี กับ 2 สินค้าจากไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) ประจำปี กรณีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้ากับ Carbon and Alloy Steel Threaded Rod และเปิดโอกาสให้ยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Duties: CVD) ประจำปี กรณีการใช้มาตรการตอบโต้การอุดหนุนสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน (Certain Hot-Rolled Carbon Steel Flat Products) จากประเทศไทย ในประกาศ Federal Register Vol. 86 No. 228 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับทั้ง 2 สินค้า สามารถยื่นคำร้องต่อ DOC ได้ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-12-01/pdf/2021-26135.pdf