ข่าวและกิจกรรม

ข่าวทั้งหมด

วันที่แก้ไข เรื่อง
19 ก.ค 2562 สหรัฐฯ ประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุดกรณีการไต่สวนมาตรการ AD สินค้าถังแก๊ส (Steel Propane Cylinders) จากไทย
02 ก.ค 2562 สหรัฐฯ ประกาศเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้ AD ในสินค้า 3 ชนิดจากไทย
27 มิ.ย. 2562 ออสเตรเลียเปิดไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้า High Density Polyethelyne ที่มีแหล่งกำเนิดจากเกาหลี สิงคโปร์ ไทยและสหรัฐอเมริกา
13 มิ.ย. 2562 สหรัฐฯ ประกาศผลการทบทวนชั้นที่สุด ในกรณีการทบทวนการต่ออายุ (Sunset Review) การใช้มาตรการ AD และ CVD สินค้า Certain Hot-Rolled Carbon Steel Flat Products จากไทย
10 มิ.ย. 2562 สหรัฐฯ ประกาศเปิดการทบทวน Sunset Review การใช้มาตรการ AD สินค้า Welded Stainless Steel Pressure Pipe จากไทย
31 พ.ค. 2562 สหรัฐฯ ประกาศเปิดการทบทวน AD ประจำปี (POR: 1 มี.ค. 61 - 28 ก.พ. 62) สินค้าท่อเหล็ก (Circular Welded Carbon Steel Pipes and Tubes) จากไทย
27 มิ.ย. 2562 พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
18 ต.ค. 2561 เปิดการทบทวนอัตราอากร AD สินค้า PPGI/ PPGL จากเวียดนาม ของบริษัท Hoa Sen Group
10 ส.ค. 2561 Download คู่มือมาตรการ AD : สนทนาตอบโต้การทุ่มตลาด
05 ก.ค 2561 เปิดการทบทวนความจำเป็นเพื่อขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่น ๆ ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพิ่มขึ้น
22 พ.ย. 2560 อบรมการใช้งาน Photoshop @Iverson Training Center