รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : AC
Glass Fiber Reinforcement Materials
ประเทศ : สาธารณรัฐตุรกี
มาตรการ : AC
ชื่อสินค้า : Glass Fiber Reinforcement Materials
ประเทศ : สาธารณรัฐตุรกี
CASE ID : AC2001

พิกัดศุลกากร : 7019.11, 7019.12, 7019.19, 7019.31, 7019.90.00.10.00, 7019.90.00.30.00

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

 35.75% (Other rate)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210324-16.htm

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 24 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 24 มี.ค. 2568
ผู้รับผิดชอบ : -
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -