รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AC
อะลูมิเนียมเส้นหน้าตัด
ประเทศ : เครือรัฐออสเตรเลีย
ประเภทของมาตรการ : AC
ชื่อสินค้า : อะลูมิเนียมเส้นหน้าตัด
ประเทศ : เครือรัฐออสเตรเลีย
CASE ID : AC2004

พิกัดศุลกากร : 7604.10.00.06, 7604.21.00.07, 7604.21.00.08, 7604.29.00.09, 7604.29.00.10, 7608.10.00.09, 7608.20.00.10, 7610.10.00.12 และ 7610.90.00.13

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

ร้อยละ 64.4 ของราคา CIF สำหรับบริษัทไทย 3 บริษัท ได้แก่ 1. Bay Enterprise 2. Siam Industrial Supplies 3. V-Power Biotech

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 25 ต.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 28 ต.ค. 2563
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน Anti Circumvention 16 พ.ย. 2560
2 ผลการไต่สวนชั้นที่สุด 25 ต.ค. 2561 28 ต.ค. 2563
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 1
เบอร์ติดต่อ : 02 547 5082
อีเมล์ : tird1@moc.go.th