รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : AC
Articulated link chains
ประเทศ : สาธารณรัฐตุรกี
มาตรการ : AC
ชื่อสินค้า : Articulated link chains
ประเทศ : สาธารณรัฐตุรกี
CASE ID : AC2005

พิกัดศุลกากร : 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12 00.00.11, 7315.12.00.00.19, 7315.19.00.00.00

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

ร้อยละ 0 - 1.2%

เรียกเก็บอากรร้อยละ 0 สำหรับผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทย จำนวน 1 ราย คือ Tien Yuen Machinery Mfg., (Thailand) Co., Ltd

เรียกเก็บอากรร้อยละ 1.2 สำหรับผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทยรายอื่น (others)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190309-8.htm

อากรร้อยละ 0 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190309-8.htm
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 09 มี.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 09 มี.ค. 2566
ผู้รับผิดชอบ : -
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -