ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอความกรุณาติดต่อผู้รับผิดชอบตาม e-mail address ด้านล่าง , Due to current covid-19 pandemic, please kindly contact case handler via e-mail

รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : AD
เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำจากเมลามีน
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน
มาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำจากเมลามีน
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน
CASE ID : AD1041

พิกัดศุลกากร : 39241010

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 5
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4740
อีเมล์ : tird.g5@moc.go.th