ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอความกรุณาติดต่อผู้รับผิดชอบตาม e-mail address ด้านล่าง , Due to current covid-19 pandemic, please kindly contact case handler via e-mail

รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : AD
เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น ชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย
มาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น ชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย
CASE ID : AD1047

พิกัดศุลกากร : สินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบที่มีความหนา 0.3 - 3.0 มิลลิเมตร และมีความกว้างไม่เกิน1,320 มิลลิเมตร ภายใต้พิกัดศุลกากรปี 2560 ประเภทที่ 72193200020, 72193200030, 72193200040, 72193200080, 72193200090, 72193300020, 72193300030, 72193300040, 72193300080, 72193300090, 72193400020, 72193400030, 72193400040, 72193400080, 72193400090, 72193500020, 72193500030, 72193500040, 72193500080, 72193500090, 72199000000, 72202010020, 72202010030, 72202010040, 72202010080, 72202010090, 72202090020, 72202090030, 72202090040, 72202090080, 72202090090, 72209010000, 7220909000 รวมทั้งสิ้น 33 พิกัด ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสหพันธรัฐมาเลเซีย

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ อยู่ระหว่างการไต่สวน รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 4
เบอร์ติดต่อ : 02 547 5080
อีเมล์ : tird4@moc.go.th