รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : AD
เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น ชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย
มาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น ชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย
CASE ID : AD1047

พิกัดศุลกากร : สินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบที่มีความหนา 0.3 - 3.0 มิลลิเมตร และมีความกว้างไม่เกิน1,320 มิลลิเมตร ภายใต้พิกัดศุลกากรปี 2560 ประเภทที่ 72193200020, 72193200030, 72193200040, 72193200080, 72193200090, 72193300020, 72193300030, 72193300040, 72193300080, 72193300090, 72193400020, 72193400030, 72193400040, 72193400080, 72193400090, 72193500020, 72193500030, 72193500040, 72193500080, 72193500090, 72199000000, 72202010020, 72202010030, 72202010040, 72202010080, 72202010090, 72202090020, 72202090030, 72202090040, 72202090080, 72202090090, 72209010000, 7220909000 รวมทั้งสิ้น 33 พิกัด ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสหพันธรัฐมาเลเซีย

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ อยู่ระหว่างการไต่สวน รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวน
1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น ชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียและสหพันธรัฐมาเลเซีย พ.ศ. 2564 02 มิ.ย. 2564
2 ร่างผลการไต่สวนชั้นที่สุด
2.1 รายละเอียดข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาวินิจฉัยร่างผลการไต่สวนชั้นที่สุด
2.2 การประชุมรับฟังความคิดเห็น/ข้อโต้แย้งจากผู้มีส่วนได้เสีย 23 ส.ค. 2565 23 ส.ค. 2565 เปิดรับฟังความคิดเห็น
2.3 ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 4
เบอร์ติดต่อ : 02 547 5080
อีเมล์ : tird4@moc.go.th