รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : AD
สินค้าอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน
มาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : สินค้าอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน
CASE ID : AD1048

พิกัดศุลกากร : 7604.10.10.000, 7604.10.90.000, 7604.21.90.000, 7604.29.10.000, 7604.29.90.001, 7604.29.90.090, 7610.10.10.000, 7610.10.90.000

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ อยู่ระหว่างการไต่สวน รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาด 03 ธ.ค. 2564
1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2564 03 ธ.ค. 2564
1.1.1 แบบคำขอฉบับเปิดเผย (Non-Confidential of the Petition)
1.1.2 แบบสอบถามสำหรับผู้ผลิตภายในประเทศ (Domestic Questionnaire - Word)
1.1.3 แบบสอบถามสำหรับผู้ผลิตภายในประเทศ (Domestic Questionnaire - Excel)
1.1.4 แบบสอบถามสำหรับผู้นำเข้าและ/หรือผู้ซื้อภายในประเทศ (Importer Questionnaire - Word)
1.1.5 แบบสอบถามสำหรับผู้นำเข้าและ/หรือผู้ซื้อภายในประเทศ (Importer Questionnaire - Excel)
1.1.6 แบบสอบถามสำหรับผู้ส่งออกจากต่างประเทศ (Exporter Questionnaire - Word)
1.1.7 Appendix - แบบสอบถามสำหรับผู้ส่งออกจากต่างประเทศ (Appendix - Exporter Questionnaire)
1.1.8 Annex - แบบสอบถามสำหรับผู้ส่งออกจากต่างประเทศ (Annex - Exporter Questionnaire)
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 2
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4722
อีเมล์ : tird2@moc.go.th