รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : AD
Poly Vinyl Chloride (PVC) Paste/ Emulsion Resin
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
มาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Poly Vinyl Chloride (PVC) Paste/ Emulsion Resin
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
CASE ID : AD2010

พิกัดศุลกากร : 3904.221

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร

1. Blending resin

2. Co-polymers of PVC paste resin

3. Battery separator resin and

4. PVC paste resin of K value below 60 are excluded from the scope of these recommendations.

อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

สินค้าที่ผลิตหรือส่งออกจากประเทศไทยถูกเรียกเก็บที่ 111 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตัน

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com