รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : AD
Plain Gypsum Plaster Boards
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
มาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Plain Gypsum Plaster Boards
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
CASE ID : AD2012

พิกัดศุลกากร : 6809.11.00 6809.99.00 6809.19.00

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com