รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Styrene Butadiene Rubber of 1500 series and 1700 series (สไตรีน บิวทาไดอิน คือยางสังเคราะห์)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Styrene Butadiene Rubber of 1500 series and 1700 series (สไตรีน บิวทาไดอิน คือยางสังเคราะห์)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
CASE ID : AD2017

พิกัดศุลกากร : 3823.70

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร

-

อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0 -
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 กระบวนการไต่สวน
1.1 เปิดไต่สวน 23 เม.ย. 2561
1.2 ผลชั้นที่สุด 12 ก.ค 2560 11 ก.ค 2565
2 ทบทวนครั้งที่ 1
2.1 เปิดทบทวน 10 ก.พ. 2565 https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/SBR_Initiation_English.pdf
2.2 ผลการทบทวน https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/NCV_FF_SBR_English_29-7-22.pdf
3 ยุติการใช้มาตรการ 28 ต.ค. 2565 28 ต.ค. 2565 https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/OM%20to%20DGTR_SBR.pdf
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com