รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : AD
Polyester Staple Fibre
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
มาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Polyester Staple Fibre
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
CASE ID : AD2020

พิกัดศุลกากร : 55032000

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 02 ก.พ. 2560
2 ผลชั้นที่สุด 25 ม.ค. 2561 25 ม.ค. 2561 http://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/Final%20Finding%20NCV_5.pdf
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com