รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : AD
ข้าวโพดหวานกระป๋อง
ประเทศ : สหภาพยุโรป
มาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : ข้าวโพดหวานกระป๋อง
ประเทศ : สหภาพยุโรป
CASE ID : AD2024

พิกัดศุลกากร : 2005.80.00, 2001.90.30

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ - รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 28 มี.ค. 2549
2 Partial Interim Review 16 ก.ย. 2551
3 Expiry Review 19 มิ.ย. 2555
4 Partial Interim Review 14 ก.พ. 2556
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 5
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4740
อีเมล์ : tird.g5@moc.go.th