รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
ผ้าทอทำด้วยใยแก้ว
ประเทศ : สหภาพยุโรป
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : ผ้าทอทำด้วยใยแก้ว
ประเทศ : สหภาพยุโรป
CASE ID : AD2026

พิกัดศุลกากร : 7019.51, 7019.59

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ - รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 24 พ.ค. 2555
2 Expiry Review 09 ส.ค. 2559
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 8
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tirdg8@gmail.com