รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : AD
รถลากพาเล็ท (Hand Pallet Trucks)
ประเทศ : สหภาพยุโรป
มาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : รถลากพาเล็ท (Hand Pallet Trucks)
ประเทศ : สหภาพยุโรป
CASE ID : AD2027

พิกัดศุลกากร : 4279000 84312000

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ - รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 20 ก.ย. 2551
2 Expiry Review 20 ก.ค 2553
3 Partial Interim Review 14 ก.พ. 2555
4 Expiry Review ครั้งที่ 2 12 ต.ค. 2559
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 8
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tirdg8@gmail.com