รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
สินค้าท่อเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมัน (Certain Oil Country Tubular Goods)
ประเทศ : แคนาดา
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : สินค้าท่อเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมัน (Certain Oil Country Tubular Goods)
ประเทศ : แคนาดา
CASE ID : AD2029

พิกัดศุลกากร : 7304.29.00.11,7304.29.00.19,7304.29.00.21,7304.29.00.29,7304.29.00.31,7304.29.00.39,7304.29.00.41,7304.29.00.49,7304.29.00.51,7304.29.00.59,7304.29.00.61,7304.29.00.69,7304.29.00.71,7304.29.00.79,7306.29.00.11,7306.29.00.19,7306.29.00.21,7306.29.00.29,7306.29.00.31,7306.29.00.39,7306.29.00.41,7306.29.00.49,7304.39.00.10,7304.59.00.10

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 21 ก.ค 2557 https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/ad1404/ad1404-i14-de-eng.html
2 ผลการไต่สวนชั้นที่สุด 03 มี.ค. 2558 https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/ad1404/ad1404-i14-fd-eng.html
3 Re-Investigation 27 ก.ย. 2562 25 พ.ค. 2563 https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/ri-re/os2019/os2019-ni-eng.html (Notice of Re-Investigation) https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/ri-re/os2019/os2019-nc-eng.html (Notice of Conclusion)
4 Expiry Review ครั้งที่ 1 25 ก.พ. 2563 https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/er-rre/octg22020/octg22020-nd-eng.html
5 แจ้งเปิดการทบทวนการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 08 มี.ค. 2565 https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/ri-re/octg2022/octg2022-ni-eng.html
6 Conclusion of re-investigation 06 ก.ย. 2022 https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/ri-re/octg2022/octg2022-nc-eng.html
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 6
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4739
อีเมล์ : tird.gvi@moc.go.th