รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : AD
สินค้าโลหะซิลิคอน (Certain Silicon Metal)
ประเทศ : แคนาดา
มาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : สินค้าโลหะซิลิคอน (Certain Silicon Metal)
ประเทศ : แคนาดา
CASE ID : AD2030

พิกัดศุลกากร : 2804.69.00.00

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 20 ก.พ. 2560
2 ใช้มาตรการชั่วคราว 05 ก.ค 2560
3 ผลการไต่สวนชั้นที่สุด 02 พ.ย. 2560 CITT ตัดสินว่าไม่เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 6
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4739
อีเมล์ : tird.gvi@moc.go.th