รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : AD
PET film (Polyethylene - terephthalate)
ประเทศ : สาธารณรัฐเกาหลี
มาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : PET film (Polyethylene - terephthalate)
ประเทศ : สาธารณรัฐเกาหลี
CASE ID : AD2033

พิกัดศุลกากร : 3920.62.0000, 3920.69.0000

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทยถุกเรียกเก็บอากร AD ดังนี้

1. A.J. Plast Public Company Limited ร้อยละ 3.71

2. Polyplex (Thailand) Public Company Limited ร้อยละ 3.19

3. รายอื่นๆ  ร้อยละ 3.68

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 24 ธ.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 23 ธ.ค. 2569
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 17 เม.ย. 2560
2 ผลชั้นที่สุด 30 เม.ย. 2561 29 เม.ย. 2561
3 เปิดทบทวน
3.1 เปิดทบทวน 24 ธ.ค. 2563 http://www.ktc.go.kr/viewInvest.do
3.2 ผลทบทวน 24 ธ.ค. 2564 23 ธ.ค. 2569
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com