รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : AD
เส้นใยเซลลูโลสเสริมบนแผ่นซีเมนต์ (Cellulose fibre reinforced cement flat and pattern sheets)
ประเทศ : มาเลเซีย
มาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : เส้นใยเซลลูโลสเสริมบนแผ่นซีเมนต์ (Cellulose fibre reinforced cement flat and pattern sheets)
ประเทศ : มาเลเซีย
CASE ID : AD2035

พิกัดศุลกากร : 6811.82.200 และ 6811.82.900

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 24 ก.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 23 ก.ย. 2567
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวน 02 ก.ค 2556
2 ประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุด 30 มี.ค. 2557 29 มี.ค. 2562
3 ทบทวนอัตราอากร 18 มี.ค. 2559
4 ประกาศผลการทบทวนอัตราอากร 01 ก.ย. 2559
5 ทบทวนความจำเป็นในการบังคับใช้มาตรการ 29 มี.ค. 2562 https://www.miti.gov.my/miti/resources/Attachment_II_-_Notis_Pemulaan_Kajian_Semula_Pentadbiran_Duti_Anti-Lamba._._._.pdf
6 ประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุด 24 ก.ย. 2562 23 ก.ย. 2567
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 2
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4722
อีเมล์ : tird2@moc.go.th