รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : AD
Biaxially Oriented Polypropylene (“BOPP”)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
มาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Biaxially Oriented Polypropylene (“BOPP”)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
CASE ID : AD2041

พิกัดศุลกากร : 3920.20.10, 3920.20.91 และ 3920.20.99

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวน 07 ก.ย. 2558
2 ผลการไต่สวนชั้นที่สุด 30 ม.ค. 2560 29 ม.ค. 2562 ประกาศให้ใช้มาตรการเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. 2560
3 ทบทวนความจำเป็นในการบังคับใช้มาตรการ 12 ธ.ค. 2560
4 ผลการทบทวน 18 เม.ย. 2562 17 เม.ย. 2567 ประกาศให้ต่ออายุมาตรการออกไปอีก 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. 2562
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 2
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4722
อีเมล์ : tird2@moc.go.th