รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : AD
เครื่องปรับอากาศชนิด Compact Type (Air Condition)
ประเทศ : สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
มาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : เครื่องปรับอากาศชนิด Compact Type (Air Condition)
ประเทศ : สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
CASE ID : AD2043

พิกัดศุลกากร : 8415.10.19.100, 8415.10.19.200,8415.10.19.310, 8418.61.10.911,8418.61.10.919, 8418.61.10.921,8415.83.00.111, 8415.83.00.112,

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ - รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 10 ม.ค. 2551
2 Sunset Review 08 ก.ค 2557
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 8
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tirdg8@gmail.com