รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : AD
Polyethylene terephthalate
ประเทศ : สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
มาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Polyethylene terephthalate
ประเทศ : สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
CASE ID : AD2044

พิกัดศุลกากร : 3907.60.00

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ - รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 23 เม.ย. 2555
2 ทบทวนการเรียกเก็บอากร AD 04 เม.ย. 2559
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 8
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tirdg8@gmail.com