รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : AD
ลูกเทนนิส (Tennis Balls)
ประเทศ : สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
มาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : ลูกเทนนิส (Tennis Balls)
ประเทศ : สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
CASE ID : AD2045

พิกัดศุลกากร : 9506.61.00

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ - รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 05 ก.ค 2556
2 เรียกเก็บอากร 5 ปี 24 ก.พ. 2558
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 8
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tirdg8@gmail.com