รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : AD
Nylon Filament Yarn
ประเทศ : สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
มาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Nylon Filament Yarn
ประเทศ : สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
CASE ID : AD2055

พิกัดศุลกากร : 5402.31.11 5402.31.19 5402.45.20

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ - รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 09 ก.ค 2555
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 8
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tirdg8@gmail.com