รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : AD
Welded Stainless Steel Pressure Pipe
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
มาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Welded Stainless Steel Pressure Pipe
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
CASE ID : AD2069

พิกัดศุลกากร : 7306.40.5005, 7306.40.5040, 7306.40.5062, 7306.40.5064, 7306.40.5085, 7306.40.1010, 7306.40.1015, 7306.40.5042, 7306.40.5044, 7306.40.5080, and 7306.40.5090

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 05 มิ.ย. 2556 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2014-05-30/pdf/2014-12588.pdf (Final Determination)
2 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 1 01 ก.ค 2557 30 มิ.ย. 2558
3 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 2 01 ก.ค 2558 30 มิ.ย. 2559
4 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 3 01 ก.ค 2559 30 มิ.ย. 2560
5 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 4 01 ก.ค 2560 30 มิ.ย. 2561
6 Sunset Review ครั้งที่ 1 03 ธ.ค. 2562 03 ธ.ค. 2567 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-12-03/pdf/2019-26038.pdf
7 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 5 01 ก.ค 2561 30 มิ.ย. 2562 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-07-01/pdf/2019-13985.pdf (Opportunity to Request Administrative Review)
8 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 6 01 ก.ค 2563 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-07-01/pdf/2020-14195.pdf
9 ทบทวนประจำปี ครั้งที่ 7 (2020 - 2021)
9.1 DOC เปิดโอกาสให้ยื่นคำขอเปิดการทบทวน 01 ก.ค 2564 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-07-01/pdf/2021-14112.pdf
10 ทบทวนประจำปี ครั้งที่ 8 (2021 - 2022)
10.1 DOC เปิดโอกาสให้ยื่นคำขอเปิดการทบทวน 01 ก.ค 2565 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-07-01/pdf/2022-14126.pdf
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 6
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4739
อีเมล์ : tird.gvi@moc.go.th