รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : AD
ท่อเหล็ก (Circular Welded Carbon Steel Pipe & Tubes)
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
มาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : ท่อเหล็ก (Circular Welded Carbon Steel Pipe & Tubes)
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
CASE ID : AD2074

พิกัดศุลกากร : 7306.30.1000, 7306.30.5025,7306.30.5032, 7306.30.5040, 7306.30.5055,7306.30.5085, 7306.30.5090

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 17 มี.ค. 2528
2 ทบทวนประจำปี ครั้งที่ 1 (2531-2532)
3 ทบทวนประจำปี ครั้งที่ 2 (2535-2536)
4 ทบทวนประจำปี ครั้งที่ 3 (2537-2538)
5 ทบทวนประจำปี ครั้งที่ 4 (2538-2539)
6 ทบทวนประจำปี ครั้งที่ 5 (2539-2540)
7 ทบทวนประจำปี ครั้งที่ 6 (2540-2541)
8 ทบทวนประจำปี ครั้งที่ 7 (2541-2542)
9 ทบทวนประจำปี ครั้งที่ 8 (2542-2543)
10 Sunset Review ครั้งที่ 1 (2538-2543)
11 ทบทวนประจำปี ครั้งที่ 9 (2543-2544)
12 ทบทวนประจำปี ครั้งที่ 10 (2544-2545)
13 ทบทวนประจำปี ครั้งที่ 11 (2545-2546)
14 ทบทวนประจำปี ครั้งที่ 12 (2546-2547)
15 ทบทวนประจำปี ครั้งที่ 13 (2547-2548)
16 Sunset Review ครั้งที่ 2 (2543-2548)
17 ทบทวนประจำปี ครั้งที่ 14 (2549-2550)
18 ทบทวนประจำปี ครั้งที่ 15 (2550-2551)
19 New Shipper Review 03 พ.ย. 2551
20 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 16 (2551-2552)
21 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 17 (2552-2553)
22 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 18 (2553-2554)
23 Sunset Review ครั้งที่ 3 01 ก.ค 2554
24 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 19 (2554-2555)
25 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 20 (2555-2556)
26 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 21 (2556-2557) 02 ต.ค. 2558 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2015-10-02/pdf/2015-25168.pdf
27 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 22 (2557-2558) 22 ก.ย. 2558 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2015-09-22/pdf/2015-24057.pdf
28 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 23 (2558-2559) 25 เม.ย. 2561 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2018-04-25/pdf/2018-08657.pdf
29 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 24 (2559-2560) 05 พ.ค. 2564 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2018-10-15/pdf/2018-22237.pdf
30 การทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการต่อไป (Sunset Review) ครั้งที่ 4 02 มิ.ย. 2560 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2017-10-05/pdf/2017-21461.pdf
31 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 25 (2560-2561)
31.1 DOC เปิดโอกาสให้ยื่นคำขอเปิดการทบทวน 05 มี.ค. 2561 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2018-03-05/pdf/2018-04394.pdf
31.2 DOC ประกาศเปิดการทบทวน 02 พ.ค. 2561 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2018-05-02/pdf/2018-09311.pdf
31.3 ผลการทบทวนเบื้องต้น 17 พ.ค. 2562 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-05-17/pdf/2019-10271.pdf
31.4 ผลการทบทวนชั้นที่สุด 20 พ.ย. 2562 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-11-20/pdf/2019-25048.pdf
32 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 26 (2561-2562)
32.1 DOC เปิดโอกาสให้ยื่นคำขอเปิดการทบทวน 05 มี.ค. 2562 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-03-05/pdf/2019-03927.pdf
32.2 DOC ประกาศเปิดการทบทวน 29 พ.ค. 2562 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-05-29/pdf/2019-11131.pdf
32.3 ผลการทบทวนเบื้องต้น 02 เม.ย. 2563 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-04-02/pdf/2020-06911.pdf
32.4 ผลการทบทวนชั้นที่สุด 27 ม.ค. 2564 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-01-27/pdf/2021-01793.pdf
33 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 27 (2562-2563)
33.1 DOC เปิดโอกาสให้ยื่นคำขอเปิดการทบทวน 02 มี.ค. 2563 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-03-02/pdf/2020-04213.pdf
33.2 DOC ประกาศเปิดการทบทวน 06 พ.ค. 2563 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-05-06/pdf/2020-09667.pdf
33.3 DOC ประกาศผลการทบทวนประจำปีเบื้องต้น 08 มิ.ย. 2564 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-06-08/pdf/2021-11922.pdf
33.4 DOC ประกาศผลการทบทวนประจำปีชั้นที่สุด 08 ธ.ค. 2564 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-12-08/pdf/2021-26573.pdf
34 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 28 (2563-2564)
34.1 DOC เปิดโอกาสให้ยื่นคำขอเปิดการทบทวน 01 มี.ค. 2564 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-03-01/pdf/2021-04133.pdf
34.2 DOC ประกาศเปิดการทบทวนประจำปี 05 พ.ค. 2564 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-05-05/pdf/2021-09421.pdf
34.3 DOC ประกาศผลการทบทวนประจำปีเบื้องต้น https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-04-06/pdf/2022-07215.pdf
35 การทบทวนประจำปีครั้งที่ 29 (2564 - 2565)
35.1 DOC เปิดโอกาสให้ยื่นคำขอเปิดการทบทวน 03 มี.ค. 2565 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-03-03/pdf/
35.2 DOC เปิดการทบทวนประจำปีการใช้ AD 13 พ.ค. 2565 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-05-13/pdf/2022-10331.pdf
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 6
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4739
อีเมล์ : tird.gvi@moc.go.th