รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : AD
สับปะรดกระป๋อง
ประเทศ : เครือรัฐออสเตรเลีย
มาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : สับปะรดกระป๋อง
ประเทศ : เครือรัฐออสเตรเลีย
CASE ID : AD2076

พิกัดศุลกากร : 2008.20.00, 2008.20.00.26, 2008.20.00.27, 2008.20.00.28

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 17 ต.ค. 2559
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 16 ต.ค. 2564
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 29 ม.ค. 2544
2 Sunset Review 22 ก.พ. 2549
3 Sunset Review 04 ก.พ. 2554
4 ไต่สวน AD สับปะรดกระป๋องชนิด consumer 15 เม.ย. 2554
5 ทบทวนอัตราอากร AD และการทบทวนเพื่อยกเลิกมาตรการ AD 19 ธ.ค. 2555
5.1 สำหรับสับปะรดกระป๋องประเภท FSI 26 ก.ค 2556 https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/026-adn2013-63-findingsinrelationtoareviewofanti-dumpingmeasures.pdf
5.2 สำหรับสับปะรดกระป๋องประเภท Consumer 26 ก.ค 2556 https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/026-adn2013-62-findingsinrelationtoareviewofanti-dumpingmeasures.pdf
6 ประกาศเปิดทบทวน New Shipper 04 มิ.ย. 2558
6.1 สับปะรดกระป๋องประเภท FSI 08 ก.ย. 2558 https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/008_-_adn_-2015-110_-_epr_295.pdf
6.2 สับปะรดกระป๋องประเภท Consumer 08 ก.ย. 2558 https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/007_-_adn_2015-111_-_epr_296.pdf
7 ทบทวน Sunset Review
7.1 ผลการทบทวน FSI 17 ต.ค. 2559 16 ต.ค. 2564 https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/032_-_adn_2016-84_-_findings_of_the_continuation_inquiry.pdf
7.2 ผลการทบทวน Consumer 17 ต.ค. 2559 16 ต.ค. 2564 https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/024_-_adn_2016-82_-_findings_in_relation_to_continuation_inquiry.pdf
8 Anti-dumping measure review ประเภท FSI 23 มี.ค. 2560 https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/009_-_notice_-_adn_2017-21_findings_in_relation_to_a_review_of_anti-dumping_measures.pdf
9 เปิดทบทวน Accelarated Review (Consumer) 24 พ.ย. 2560
9.1 ทบทวนอัตราอากร (Kuiburi Fruit Canning Co., Ltd and Kuiburi Fruit Cup Co., Ltd) 06 ก.ย. 2561 https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/012_-_adn_2018-122_-_pineapples.pdf
9.2 ทบทวนอัตราอากร (Prime Products Industry Co., Ltd) 22 พ.ค. 2561 https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/006_-_notice_-_adn_2018-70_-_findings_in_relation_to_a_review_of_anti-dumping_measures.pdf
10 Anti-dumping measure review ประเภท FSI (Prime Products Industry) 10 พ.ค. 2561
10.1 ร่างผลการทบทวน 02 พ.ย. 2561 https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/010_-_report_-_sef_477.pdf
10.2 ผลการทบทวนชั้นที่สุด 10 พ.ค. 2561 16 ต.ค. 2564 https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/477-014_-_notice_-_adn_2019-08_findings_from_review.pdf
11 Anti-dumping measure review ประเภท Consumer 18 มิ.ย. 2561
11.1 ร่างผลการทบทวน 02 พ.ย. 2561 https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/019_-_report-__sef_478.pdf
11.2 ผลการทบทวนชั้นที่สุด 20 ก.พ. 2562 16 ต.ค. 2564 https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/478-022_-_notice_-_adn_2019-09_findings_of_review.pdf
12 ทบทวน Sunset Review
12.1 สินค้าสับปะรดกระป๋องชนิด Consumer https://www.industry.gov.au/regulations-and-standards/anti-dumping-and-countervailing-system/anti-dumping-commission-current-cases/571-572
12.1.1 ประกาศเปิดทบทวน 25 ม.ค. 2564 เปิดโอกาสให้ตอบแบบสอบถามและส่งข้อคิดเห็นต่อการเปิดทบทวนได้ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2564
12.1.2 ประกาศร่างผลการทบทวน 19 ก.ค 2564 แสดงความคิดเห็นต่อร่างผลการทบทวนได้ภายในวันที่ 9 ก.ค. 64
12.1.3 ประกาศผลการทบทวน 17 ต.ค. 2564 https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/571_-_572_-_024_-_notice_adn_-_adn_2021-117_-_findings_of_continuation_inquiries.pdf
12.2 สินค้าสับปะรดกระป๋องชนิด FSI https://www.industry.gov.au/regulations-and-standards/anti-dumping-and-countervailing-system/anti-dumping-commission-current-cases/573-574
12.2.1 ประกาศเปิดทบทวน 25 ม.ค. 2564 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียตอบแบบสอบถามและส่งข้อคิดเห็นต่อการเปิดทบทวนภายในวันที่ 3 มีนาคม 2564
12.2.2 ประกาศร่างผลการทบทวน 19 ก.ค 2564 สามารถแสดงความคิดเห็นต่อร่างผลการทบทวนได้ภายในวันที่ 9 ก.ค. 64
12.2.3 ประกาศผลการทบทวน 17 ต.ค. 2564 https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/573_-_574_-_015_-_notice_adn_-_adn_2021-118_-_findings_of_continuation_inquiries.pdf
12.3 ประกาศยุติการเรียกเก็บอากรจากไทยของศุลกากรออสเตรเลีย 17 ต.ค. 2564
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 1
เบอร์ติดต่อ : 02 547 5082
อีเมล์ : tird1@moc.go.th