รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Hot Rolled Structural Steel Sections
ประเทศ : เครือรัฐออสเตรเลีย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Hot Rolled Structural Steel Sections
ประเทศ : เครือรัฐออสเตรเลีย
CASE ID : AD2079

พิกัดศุลกากร : 7216.31.00, 7216.32.00, 7216.33.00,7216.40.00, 7216.50.00, 7228.70.00

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการและอยู่ระหว่างการทบทวน รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

สินค้าที่ผลิต/ส่งออกจากไทย

Siam Yamato Steel Co., Ltd. 5% (Combination)

ผู้ส่งออกที่ไม่ให้ความร่วมมือในการไต่สวน 7.7%  (Combination)

 

สินค้าที่ผลิต/ส่งออกจากญี่ปุ่น

ทุกราย 12.2% (Combination)

 

สินค้าที่ผลิต/ส่งออกจากเกาหลี

Hyundai Steel Company 4.7% (Combination)

ผู้ส่งออกที่ไม่ให้ความร่วมมือในการไต่สวน 7.9%  (Combination)

 

สินค้าที่ผลิต/ส่งออกจากไต้หวัน

Dragon Steel Corporation 9% (Combination)

TS Steel Co., Ltd. 0% (Floor Price)

Tung Ho Steel Enterprise Corporation 0% (Floor Price)

ผู้ส่งออกที่ไม่ให้ความร่วมมือในการไต่สวน 12.3%  (Combination)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 21 พ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 20 พ.ย. 2567
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 1
เบอร์ติดต่อ : 02 547 5082
อีเมล์ : tird1@moc.go.th