รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : AD
Steel Reinforcing Bar
ประเทศ : เครือรัฐออสเตรเลีย
มาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Steel Reinforcing Bar
ประเทศ : เครือรัฐออสเตรเลีย
CASE ID : AD2082

พิกัดศุลกากร : 7213.10.00.42, 7214.20.00.47, 7227.90.10.69, 7227.90.90.01, 7227.90.90.02, 7227.90.90.04, 7227.90.90.42, 7228.30.10.70, 7228.30.90.40, 7228.60.10.72

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

0 – 11.9 % ของราคา CIF

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 27 มิ.ย. 2560
1.1 ผลการไต่สวนเบื้องต้น และการเรียกเก็บหลักประกันอากร 15 พ.ย. 2560
1.2 ผลการไต่สวนชั้นที่สุด 06 มี.ค. 2561 05 มี.ค. 2566
2 ทบทวนสำหรับผู้ผลิตรายใหม่ 18 เม.ย. 2561
2.1 Siam Construction Steel Co., Ltd. 02 ส.ค. 2561 05 มี.ค. 2566
2.2 N.T.S. Steel Group PCL. 02 ส.ค. 2561 05 มี.ค. 2566
3 ทบทวนเรื่องข้อยกเว้น
3.1 ทบทวนข้อยกเว้นสินค้าหล็กบาร์ความหนา 40 mm เกรด 500N
3.2 ทบทวนข้อยกเว้นสินค้าหล็กบาร์ความหนา 28 mm เกรด 500N
3.3 ทบทวนข้อยกเว้นสินค้าหล็กบาร์ความหนา 15-50 mm เกรด 885MPa ถึง 1100MPa
3.4 ผลการทบทวนข้อยกเว้น - ให้ยกเว้นการเรียกเก็บอากรสินค้า 1) เหล็กบาร์ความหนา 40 มิลลิเมตรและมีเกรด 500N มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. 61 และ 2) เหล็กบาร์ที่มีเกรด 885MPa ถึง 1100MPa ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 26.5, 32, 36, 40 และ 50 มิลลิเมตร มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 61
4 ทบทวนการใช้มาตรการในส่วนของ Milcon Steel
4.1 ขยายระยะเวลาประกาศร่างผลและผลชั้นที่สุด(1)
4.2 ขยายระยะเวลาประกาศร่างผลและผลชั้นที่สุด(2)
4.3 ผลการทบทวน Final report https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/518_-_017_-_notice_adn_-_adn_2020-072_-_findings_in_relation_to_review_518.pdf
5 การทบทวนการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป 28 มี.ค. 2565 https://www.industry.gov.au/regulations-and-standards/anti-dumping-and-countervailing-system/anti-dumping-commission-current-cases/601
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 1
เบอร์ติดต่อ : 02 547 5082
อีเมล์ : tird1@moc.go.th