รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Nylon Multi Filament Yarn
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Nylon Multi Filament Yarn
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
CASE ID : AD2198

พิกัดศุลกากร : 5402.31 5402.32 5402.39 5402.45 5402.49 5402.51 5402.59 5402.61 5402.69

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากรประเทศไทย ถูกเรียกเก็บในอัตราอากร AD 629.54 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 04 มี.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 03 มี.ค. 2568
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 28 มิ.ย. 2562 http://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/Initiation%20Notification%20%20NFY.pdf
2 ผลชั้นที่สุด 04 มี.ค. 2563 03 มี.ค. 2568 http://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/FF%20NFY%20NCV.pdf
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com