ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอความกรุณาติดต่อผู้รับผิดชอบตาม e-mail address ด้านล่าง , Due to current covid-19 pandemic, please kindly contact case handler via e-mail

รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : AD
Biaxially Oriented Polypropylene (“BOPP”)
ประเทศ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
มาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Biaxially Oriented Polypropylene (“BOPP”)
ประเทศ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
CASE ID : AD2201

พิกัดศุลกากร : 3920.20.10 และ 3920.20.91

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

ไทยถูกเรียกเก็บอากร AD ในอัตราร้อยละ 17.30-20.35

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 23 ก.ค 2563
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 22 ก.ค 2568
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวน 05 ส.ค. 2562
2 ประกาศบังคับใช้มาตรการชั่วคราว เป็นเวลา 120 วัน 25 มี.ค. 2563 ไทยถูกบังคับใช้มาตรการชั่วคราว เป็นระยะเวลา 120 วัน โดยถูกเรียกเก็บอากรชั่วคราวในอัตราร้อยละ 20.35
3 ประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุด 23 ก.ค 2563 22 ก.ค 2563 ไทยถูกบังคับใช้มาตรการเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยถูกเรียกเก็บอากร AD ในอัตราร้อยละ 17.30-20.35
4 ประกาศเปิดทบทวนอัตราอากรเฉพาะรายและขอบเขตสินค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.trav.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&id=22d01bf0-9628-4893-9025-0f6a80ac2ad9
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 2
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4722
อีเมล์ : tird2@moc.go.th