รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Aluminium Foil 80 micron and below
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Aluminium Foil 80 micron and below
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
CASE ID : AD2216

พิกัดศุลกากร : 7607.11.10, 7607.11.90, 7607.19.10, 7607.19.91, 7607.19.92, 7607.19.93, 7607.19.94, 7607.19.95, 7607.19.99, 7607.20.10

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร

Aluminium Foil whether or not printed or backed with paper, paper board, plastics or similar packing materials of a thickness of 80 micron and below (with permissible tolerances)” excluding the following:

i. Aluminium foil of thickness ranging from 5.5 micron to 80 micron originating in China PR

ii. Alu Alu Laminate

iii. Ultra Light Gauge Converted

iv. Aluminium Foil Composite

v. Aluminum foil for capacitors width below 500 mm

vi. Etched or formed Aluminium Foils

vii. Aluminium composite panel

viii. Clad with compatible non clad Aluminium Foil

ix. Aluminium Foil for beer bottle

x. Aluminium- Manganese- Silicon based and/ or clad Aluminium- Manganese- Silicon based alloys, whether clad or unclad xi. Aluminium Foil Adhesive tapes

xii. Color coated aluminium foil

อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทย ถูกเรียกเก็บอากร AD ดังนี้

1. Thai Ding Li New Materials Co., Ltd. ถูกเรียกเก็บ 100.07 เหรียญสหรัฐต่อตัน

2. Dingheng New Materials Co., Ltd ถูกเรียกเก็บ 100.07 เหรียญสหรัฐต่อตัน

3. Loften (Thailand) Co., Ltd. ถูกเรียกเก็บ 93.53 เหรียญสหรัฐต่อตัน

4. Varopakorn Public Company Limited ถูกเรียกเก็บ 178.47 เหรียญสหรัฐต่อตัน

5. รายอื่น ๆ ถูกเรียกเก็บ 339.93 เหรียญสหรัฐต่อตัน

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 การกำหนดใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 เปิดไต่สวน 20 มิ.ย. 2563 http://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/Final-Initation%20Notfication_English_Aluminium%20Foil.pdf
1.2 ผลชั้นที่สุด 18 มิ.ย. 2564 17 มิ.ย. 2569 https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/FF%20Aluminium%20Foil%2080%20NCV.pdf
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com