ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอความกรุณาติดต่อผู้รับผิดชอบตาม e-mail address ด้านล่าง , Due to current covid-19 pandemic, please kindly contact case handler via e-mail

รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : AD
น้ำตาล
ประเทศ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
มาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : น้ำตาล
ประเทศ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
CASE ID : AD2217

พิกัดศุลกากร : 1701.99.10, 1701.99.90, 1701.91.00, 1702.90.91, 1701.13.00, 1701.14.00

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ อยู่ระหว่างการไต่สวน รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาด 21 ก.ย. 2563
2 ประกาศบังคับใช้มาตรการชั่วคราว เป็นเวลา 120 วัน 16 ก.พ. 2564 กำหนดให้เรียกเก็บอากร AD ชั่วคราว เป็นระยะเวลา 120 วัน สำหรับพิกัด 1701.91.00, 1701.99.10, 1701.99.90, 1702.90.91 ในอัตราร้อยละ 44.23 และ สำหรับพิกัด 1701.13.00 และ 1701.14.00 ในอัตราร้อยละ 29.23
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 2
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4722
อีเมล์ : tird2@moc.go.th