รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Solar Cells whether or not assembled into modules or panels
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Solar Cells whether or not assembled into modules or panels
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
CASE ID : AD2230

พิกัดศุลกากร : 8541.40.11, 8541.10.12

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 15 พ.ค. 2564 https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/signed%20initiation%20notification%20final.pdf
2 ยุติการไต่สวน 09 พ.ย. 2565 09 พ.ย. 2565 https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/Notification%20English_0.pdf
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com