รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : AD
Biaxially Oriented Polyamide Film
ประเทศ : สาธารณรัฐเกาหลี
มาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Biaxially Oriented Polyamide Film
ประเทศ : สาธารณรัฐเกาหลี
CASE ID : AD2234

พิกัดศุลกากร : 3920.92.0000

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ อยู่ระหว่างการไต่สวน รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 14 ก.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 13 ม.ค. 2566
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 กระบวนการไต่สวน
1.1 เปิดไต่สวน 28 ก.พ. 2565 https://www.ktc.go.kr/viewInvest.do
1.2 คำขอเพื่อพิจารณาเปิดไต่สวน
1.3 มาตรการชั่่วคราว 27 ต.ค. 2565
1.3.1 ประกาศใช้มาตรการชั่วคราว 14 ก.ย. 2565 13 ม.ค. 2566
1.3.2 ผลขั้นต้น
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com