รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : AD
Float Glass, in Sheets
ประเทศ : ไต้หวัน
มาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Float Glass, in Sheets
ประเทศ : ไต้หวัน
CASE ID : AD2235

พิกัดศุลกากร : 7005.29.90.107, 7005.21.00.006

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ อยู่ระหว่างการไต่สวน รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 กระบวนการไต่สวน
1.1 เปิดไต่สวน (ความเสียหาย) https://www.moeaitc.gov.tw/ITC
1.2 เปิดไต่สวน (ส่วนเหลื่อม) https://web.customs.gov.tw/singlehtml/717?cntId=cus1_179457_717
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com