ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอความกรุณาติดต่อผู้รับผิดชอบตาม e-mail address ด้านล่าง , Due to current covid-19 pandemic, please kindly contact case handler via e-mail

รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : SG
สินค้าฟอยล์อะลูมิเนียม (Aluminium Foil)
ประเทศ : ไม่ระบุประเทศ
มาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : สินค้าฟอยล์อะลูมิเนียม (Aluminium Foil)
ประเทศ : ไม่ระบุประเทศ
CASE ID : SG1006

พิกัดศุลกากร : 7607.11.00.000 และ 7607.19.00.090

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ อยู่ระหว่างการไต่สวน รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด หมายเหตุ
1 การกำหนดมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าฟอยล์อะลูมิเนียมที่เพิ่มขึ้น
1.1 ประกาศกรมฯ เรื่อง เปิดการไต่สวนการนำเข้าสินค้าฟอยล์อะลูมิเนียมที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2563 19 ก.ย. 2563
1.1.1 แบบคำขอฉบับเปิดเผย (Non-Confidential of the Petition)
1.1.2 แบบสอบถามสำหรับผู้ผลิตในประเทศ (Domestic Questionnaire - Word)
1.1.3 แบบสอบถามสำหรับผู้ผลิตในประเทศ (Domestic Questionnaire - Excel)
1.1.4 แบบสอบถามสำหรับผู้นำเข้าและ/หรือผู้ซื้อภายในประเทศ (Importer Questionnaire - Word)
1.1.5 แบบสอบถามสำหรับผู้นำเข้าและ/หรือผู้ซื้อภายในประเทศ (Importer Questionnaire - Excel)
1.1.6 แบบสอบถามสำหรับผู้ส่งออกจากต่างประเทศ (Exporter Questionnaire - Word)
1.1.7 แบบสอบถามสำหรับผู้ส่งออกจากต่างประเทศ (Exporter Questionnaire - Excel)
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 2
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4722
อีเมล์ : tird2@moc.go.th