รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : SG
เส้นใยสังเคราะห์
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
มาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : เส้นใยสังเคราะห์
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
CASE ID : SG2002

พิกัดศุลกากร : 5503.3

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ - รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 16 ก.ย. 2539
2 ยุติการไต่สวน 30 ก.ย. 2552
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 8
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tirdg8@gmail.com