รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : SG
ผงชูรส (Monosodium Glutamate)
ประเทศ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
มาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : ผงชูรส (Monosodium Glutamate)
ประเทศ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
CASE ID : SG2009

พิกัดศุลกากร : 2922.42.20

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

ปีที่ 1 อัตราอากร 4,390,999 ด่อง/ตัน (ตั้งแต่ 25 มี.ค. 59 – 24 มี.ค. 60)  

ปีที่ 2 อัตราอากร 3,951,899 ด่อง/ตัน (ตั้งแต่ 25 มี.ค. 60 – 24 มี.ค. 61)  

ปีที่ 3 อัตราอากร 3,556,710 ด่อง/ตัน (ตั้งแต่ 25 มี.ค. 61 – 24 มี.ค. 62)  

ปีที่ 4 อัตราอากร 3,201,039 ด่อง/ตัน (ตั้งแต่ 25 มี.ค. 62 – 24 มี.ค. 63) 

และ 25 มี.ค. 63 เป็นต้นไป 0 ด่อง/ตัน หากไม่ขยายเวลาใช้มาตรการปกป้อง

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 25 มี.ค. 2559
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 24 มี.ค. 2563
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวน 01 ก.ย. 2558
2 ประกาศบังคับใช้มาตรการ 25 มี.ค. 2559 24 มี.ค. 2563
3 ประกาศผลทบทวน Mid-Term Review 30 ต.ค. 2561 24 มี.ค. 2563
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 2
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4722
อีเมล์ : tird2@moc.go.th