รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : SG
Yarn (Other than sewing thread) of Synthetic and Artificial Staple Fibres
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
มาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : Yarn (Other than sewing thread) of Synthetic and Artificial Staple Fibres
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
CASE ID : SG2064

พิกัดศุลกากร : 5509.22.00, 5509.32.00, 5509.51.00, 5509.53.00, 5510.12.00 และ 5510.90.00

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

ปีที่ 1  1,405 รูเปียต่อกิโลกรัม

(ตั้งแต่ 27 พ.ค. 2563 – 8 พ.ย. 2563)

ปีที่ 2  1,192 รูเปียต่อกิโลกรัม

(ตั้งแต่ 9 พ.ย. 2563 – 8 พ.ย. 2564)

ปีที่ 3  979 รูเปียต่อกิโลกรัม

(ตั้งแต่ 9 พ.ย. 2564– 8 พ.ย. 2565)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 27 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 08 ธ.ค. 2565
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวนมาตรการปกป้อง 18 ก.ย. 2562
2 ประกาศบังคับใช้มาตรการชั่วคราว เป็นเวลา 200 วัน 09 พ.ย. 2562 ไทยถูกบังคับใช้มาตรการปกป้องชั่วคราว เป็นระยะเวลา 200 วัน โดยถูกเรียกเก็บอากรชั่วคราวในอัตรา 1,405 รูเปียต่อกิโลกรัม
3 ประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุด 27 พ.ค. 2563 08 ธ.ค. 2565 ไทยถูกบังคับใช้มาตรการปกป้อง
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 2
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4722
อีเมล์ : tird2@moc.go.th