รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : SG
Fructose Syrup (ไทยได้รับการยกเว้นจากการใช้มาตรการ)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
มาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : Fructose Syrup (ไทยได้รับการยกเว้นจากการใช้มาตรการ)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
CASE ID : SG2069

พิกัดศุลกากร : 1702.60.20

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวนมาตรการปกป้อง 13 พ.ย. 2562
2 ประกาศร่างผลชั้นที่สุด 19 พ.ค. 2563
3 ประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุด 17 ก.ย. 2563 16 ก.ย. 2566 ไทยได้รับการยกเว้นจากการบังคับใช้มาตรการปกป้อง
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 2
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4722
อีเมล์ : tird2@moc.go.th