รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : SG
High-Density Polyethylene (HDPE) pellets and granules
ประเทศ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
มาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : High-Density Polyethylene (HDPE) pellets and granules
ประเทศ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
CASE ID : SG2078

พิกัดศุลกากร : 3901.20.00

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ อยู่ระหว่างการไต่สวน รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวนเบื้องต้นมาตรการปกป้อง สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/SGM_lldpe-hdpe
2 เปิดการไต่สวนมาตรการปกป้องอย่างเป็นทางการ 30 ก.ย. 2564 สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://dtiwebfiles.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/BIS/Trade%20Remedies/DTI%20NOTICES%2CORDERS%2CINITIATION%20%26%20PRELIMINARY%20REPORTS/Safeguard%20Measures/HDPE%20and%20LLDPE/HDPE/Preliminary/index.html
2.1 ประกาศการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://tariffcommission.gov.ph/ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ภายในวันที่ 18 ก.พ. 2565 เวลา 12.00 น. (เวลา ณ กรุงมะนิลา)
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 2
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4722
อีเมล์ : tird2@moc.go.th